Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10§

1. REKISTERINPITÄJÄ
Yhteystiedot:
NettiX Oy
Maistraatinportti 1
00015 Otavamedia
puh: 040 5271075

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Nimi: Veli-Matti Vänninmaja
Sähköposti: veli-matti.vanninmaja@nettix.fi

3. REKISTERIN NIMI
Huutokaupat.fi-verkkopalvelun käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään Nettix Oy:n verkkopalvelun, Huutokaupat.fi:n asiakassuhteiden hoitamiseksi. Tällaisia ovat muun muassa henkilötietolain 8§:n mukaan asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito, laskutus, asiakaskirjeet ja tiedotteet. Asiakastietoja ylläpidetään myös palvelujen kehittämistä ja markkinointia varten verkkopalvelutoiminnassa.
Rekisteröityessään asiakas hyväksyy palvelun käyttöehdot.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten: nimi, osoite, kieli, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • yritystä edustavan yksityiskäyttäjän henkilötietojen lisäksi yrityksen perustiedot kuten yrityksen nimi, osoite ja Y-tunnus
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • käyttäjätunnukset ja muut tunnistautumistiedot
  • asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten ostetut tuotteet ja palvelut
  • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
  • demografiatiedot (ikä, sukupuoli yms.)
  • lupatiedot
  • edellisten tietojen muutostiedot

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen rekisterinpitäjän ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää asiakastietoja palvelun ylläpidollisiin tarkoituksiin ja tiedottaakseen palveluista. Tietoja ei siten myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. TIETOJEN POISTAMINEN
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla asiatonta tai rikollista toimintaa tms.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.